Beschermvrouwe

Het bestuur meldt met trots dat mevrouw Rabia El Yalte bereid is gevonden de functie van Beschermvrouwe voor onbepaalde tijd te aanvaarden. Wij prijzen ons gelukkig op deze wijze een uitzonderlijke medewerker te kunnen behouden, die vanaf het eerste uur ononderbroken haar kennen en kunnen ruimhartig met de organisatie deelde. Wij verwachten zo haar inzet en grote toewijding tot in lengte van dagen voor de organisatie te waarborgen.

Als beschermvrouwe is Rabia El Yalte van grote betekenis voor de Paraplu. Zij behartigt de belangen van de bewonersorganisatie en beweegt zich vrijelijk boven en tussen partijen. Zij is zeer betrokken bij het reilen en zeilen en kan bestuur en medewerkers gevraagd en ongevraagd advies geven. De beschermvrouwe heeft de mogelijkheid en de vrijheid om op haar eigen manier inhoud te geven aan de functie. Zij kan ook naar buiten toe optreden en haar netwerk inzetten voor de organisatie. De beschermvrouwe wordt uitgenodigd voor alle vergaderingen en zij heeft daarbij zowel recht van agendering als informatie- en spreekrecht. Ook is het mogelijk om de beschermvrouwe als voorzitter te vragen wanneer er ernstige problemen binnen de organisatie zouden zijn. Haar taak is het dan om te proberen alles weer in goede banen te leiden. De beschermvrouwe wordt uitgenodigd voor alle officiële gelegenheden van de organisatie, waarbij zij ook een representatieve functie kan vervullen, waaronder de ontvangst van belangrijke gasten en het leggen van contacten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*