Organisatie

De Paraplu is de grootste bewonersorganisatie van Den Haag. Voorheen had de Schilderswijk drie bewonersorganisaties. In 2004 zijn deze bewonersorganisaties samengevoegd tot De Paraplu.

Het doel van De Paraplu is:
(1) Het vergroten van de leefbaarheid van de Schilderswijk
(2) Het verenigen van de belangen van de bewoners van de Schilderswijk: sociale cohesie en verbindingen leggen

Er zijn 3 bewonersondersteuners (Rachel, Bianca en Wietse)

De wijk is groot. Om te zorgen voor een kleine afstand tussen de inwoners en De Paraplu zijn er twee Breed Buurt Overleggen, nl BBO Midden- Oost en BBO West. In deze Breed Buurt Overleggen zitten de vertegenwoordigers van:

  • Straatgroepen (bijv. Bockplein, Frans Hals, Nicolaas Penninckhof, De Groene Mus, Koningstraat etc)
  • Buurt Preventie teams (bijv. SW Voor elkaar, buurtvaders west, buurtvaders midden)
  • Zelforganisaties (bijv. Pitutur Islam, Moeder en dochter, St. Amman, Ver. Ouder en Kind etc.)
  • Een ieder die zich aan wil sluiten

parapluorganogram

Hier vind je meer informatie over Het Bestuur.

Hier vind je meer informatie over Het Breed Buurt Overleg M/O.

En hier vind je meer informatie over Het Breed Buurt Overleg West.